ONZE VISIE

We zijn trots op ons Vechtdal. Ons landschap is een belangrijke bron voor inkomsten. Voor de landbouw, maar vooral ook in de toeristische sector. De landgoederen en de landbouw zijn belangrijke dragers van dit landschap. Samen met de natuurorganisaties onderhouden zij de unieke omgeving met de karakteristieke landschapselementen. De recreatieondernemers en natuurlijk de bewoners zijn op hun beurt zuinig op hun omgeving.


Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen. Onze integrale gebiedsgerichte aanpak biedt kansen om innovatieve en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te ontwikkelen en toetsen in de praktijk op het gebied van onder meer waterbeheer, energie, landbouw en natuurontwikkeling.

Wonen, werken en beleven in een uniek landschap: het Vechtdal leeft!
Juist omdat het landschap zorgt voor een prettige leefomgeving en een belangrijke bron van inkomsten is, willen we het landschap behouden en versterken. De gebiedsgerichte integrale aanpak van het Vechtdal biedt kansen om innovatieve en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te ontwikkelen en toetsen in de praktijk op het gebied van onder meer waterbeheer, energie, landbouw en natuurontwikkeling. Deze oplossingsrichtingen leiden tot een ‘klimaatrobuust’ landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen op de langere termijn. Samen met de ondernemers en bewoners van het Vechtdal kiezen we voor een integrale aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en zorgt voor een sociaaleconomische impuls. 

Onze opgaven     Onze partners     Meer informatie     Terug naar Ruimte voor de Vecht