ONZE PARTNERS

De netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht versterkt de verbondenheid van ondernemers en bewoners in het Vechtdal. De dertien partners zijn overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties die al ruim 10 jaar samenwerken aan de gebiedsontwikkeling in het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, waarbij effectiviteit, grensoverschrijdend denken en toekomstgerichtheid sleutelwoorden zijn. Door samenwerking tussen maatschappelijke (belangen)organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en overheid, op landelijk en regionaal niveau, behouden en versterken het bijzondere karakter van het Vechtdal en zorgen we voor versnelling en innovatie.

Alle partners binnen Ruimte voor de Vecht hebben een eigen belang, maar zien ook de (grote) opgaven in het gebied als een gedeelde verantwoordelijkheid. De partners binnen Ruimte voor de Vecht zijn:Samen investeren in het Vechtdal
Wij betrekken de ondernemers en bewoners uit het gebied bij het ontwikkelen van een integrale gezamenlijke visie voor het Vechtdal, via ateliers en bewonerssessies. Samen investeren wij in tientallen grotere en kleinere projecten, die bijdragen aan de waterveiligheid, natuur, recreatie en toerisme, landbouw en ruimtelijke kwaliteit.

Aangezien de bron van de Vecht in Duitsland ligt, werkt Ruimte voor de Vecht intensief met Duitsland samen. Deze grensoverschrijdende samenwerking vinden we terug in bijvoorbeeld het Interreg programma Living-Vecht-Dinkel en de Klima Achse Vechtetal.

Onze visie     Onze opgaven     Meer informatie     Terug naar Ruimte voor de Vecht