NIEUWS


27 september 2019

Grote opkomst bij Vechtdaldag

Net als de voorgaande jaren, is de Vechtdaldag 2019 vandaag weer goed bezocht. Circa 200 betrokkenen verzamelden zich bij het gemeentehuis in Dalfsen. Bestuurders, ondernemers, maar ook bewoners die zich betrokken voelen bij het prachtige Vechtdal. De deelnemers hebben genoten van één van de vele  fiets-, wandel- of bootexcursies door het Vechtdal. Onderweg was er veel oog voor de verschillende ontwikkelingen bij ondernemers uit het gebied.

Lees meer27 september 2019

Waterschappen ondertekenen overeenkomst voor de Overijsselse Vecht

Tijdens de Vechtdaldag ondertekenden Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen en Breun Breunissen van waterschap Drents Overijsselse Delta de samenwerkingsovereenkomst voor de Vecht. Samen willen ze grensoverschrijdende projecten realiseren, die zorgen dat het Vechtdal goed voorsorteert op de effecten van de klimaatverandering, maar dat ook wordt gewerkt aan de kwaliteit van het water en de oevers om de doelen voor de Kaderichtlijn Water (KRW) te behalen.

Lees meer23 september 2019

Vechtdaldag op 27 september in teken van samenwerking

Dalfsen vormt op vrijdag 27 september vanaf 12.45 uur het decor voor een nieuwe editie van de Vechtdaldag. Bezoekers kunnen in 13 excursies projecten en bijzondere locaties rondom het Dalfser deel van rivier de Vecht bezoeken. De dag draait om de ontwikkelingen rondom rivier de Vecht en staat dit jaar in het teken van samenwerking.

Lees meer
19 september 2019

De Feniks inspiratie voor kunstwerk bij Poort van het Vechtdal en Zwolle

Het nieuwe kunstwerk bij de kruising van de A28 met het Vechtdal wordt een poëtische vertaling van de mythe van de Feniks. Giny Vos is de kunstenaar die is uitgekozen om het kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle te maken. Het kunstwerk is waarschijnlijk in 2023 te zien.

Lees meer
10 september 2019

Simone begint Koesafari in Varsen: Het was een monsterproject

De koesafari van Simone Koggel verhuist naar Varsen. Op deze droomplek gaat ze vanaf medio 2020 verder onder de naam Koesafari Erve Vechtdal. De nieuwe locatie is voor haar een droom die na jaren hard werken in vervulling gaat. Een mooi voorbeeld voor natuurinclusieve landbouw. Ze heeft het erf en de opstallen gekocht, maar is nu ook in het bezit van 6,6 hectare grond. Ze pacht daarbij een deel van Staatsbosbeheer. Op deze woeste gronden komen de brandrode runderen te lopen. Zij kunnen langs de Vecht goed gedijen.

Lees meer
29 augustus 2019

Nieuw uitkijkpunt Langenholte

Natuurgebied Langenholte behoort tot de mooiste en stilste plekjes van Zwolle. Op 29 augustus 2019 onthulde wethouder Ed Anker van gemeente Zwolle een nieuw uitkijkpunt in het Westerveldse Bos. De uitkijkplek ligt op 19 meter hoogte, bovenop een voormalige vuilnisbelt, die jaren geleden is afgedekt. Het natuurgebied Langenholte is toegankelijk dankzij een nieuw wandelpad vanuit de wijk Aa-landen.

Lees meer
18 augustus 2019

Dalfser replica zomp gedoopt met Vechtwater en champagne

Met een ferme zwiep gooit burgemeester Erica van Lente een emmer leeg tegen de Vechtzomp. Het is de officiële doop van deze nieuwe trots van Dalfsen. De emmer is gevuld met water uit de Vecht en de inhoud van een fles champagne. Na de plechtigheid is de boot echt klaar voor de behouden vaart, tussen Vilsteren en Vechterweerd bij Zwolle.

Lees meer
27 juli 2019

Sluiswachterswoning bij stuw Vechterweerd geopend voor publiek

De sluiswachterswoning bij stuw Vechterweerd, tussen Zwolle en Dalfsen, is op zaterdag 3 augustus van 10.00 tot 16.00 uur voor het publiek geopend. Bezoekers kunnen in de woning informatie over de Overijsselse Vecht krijgen, er zijn struinopdrachten voor buiten en men kan genieten van de omgeving van de Overijsselse Vecht. De volgende openstelling is op zaterdag 7 september.

Lees meer
24 juli 2019

Hardenbergse haven breidt aanlegplaatsen uit

Hardenberg heeft tijdelijke steigers geplaatst in de bocht van de Vecht ten noorden van de bestaande haven. Zo beschikt de Klepperstad nog deze zomer over voldoende aanlegplaatsen. Verwacht wordt dat die nodig zijn nu de stuwen bij Junne en Diffelen/Mariënberg voorzien zijn van een sluis waardoor de hele Vecht van Zwolle tot de Duitse grens bevaarbaar is voor kleinere vaartuigen.

Lees meer
17 juli 2019

Nieuwe natuur in Overijssel

In 2027 moet er in heel Nederland bijna 80.000 hectare Nieuwe Natuur zijn ontwikkeld. Zo staat beschreven in het natuurpact van 2011. De Provincie Overijssel heeft inmiddels de helft van de gestelde doelen behaald. In Hardenberg langs de Vecht is duidelijk te zien hoe de natuur zijn kans grijpt als je het de ruimte geeft. Zo is de lepelaar terug en jaarlijks landen hier honderden wulpen op doortocht naar Scandinavië.
Bekijk ook de video van RTV-Oost.

Lees meer
25 juni 2019

Prijs voor bloemrijke dijken Loozensche Linie

Waterschap Vechtstromen ontving bij de Loozensche Linie een onderscheiding van de Unie van Waterschappen voor bloemrijke dijken: de prijs ‘Pro flora et Securitate’. Met een bloemrijke dijk ontstaat een kruidenrijke wortelzone die zorgt voor stabiliteit en een rijke dijkbegroeiing die de biodiversiteit vergroot.

Lees meer
21 juni 2019

Vecht na 100 jaar weer bevaarbaar van Zwolle tot de grens

De Vecht is ongeveer 167 kilometer lang en komt uit Duitsland. Vanaf de grens stroomt deze regenrivier zo’n 60 kilometer door Nederland. Vanaf 24 juni 2019 zijn in de Vecht de nieuwe sluizen Mariënberg en Junne open voor gebruik. Daarmee is de Vecht bevaarbaar van Zwolle tot aan de Duitse grens. Een unieke mijlpaal voor deze rivier.

Lees meer
12 juni 2019

Groep 8 van CBS de Akker ontwerpen inrichting oevers van de Vecht

Kinderen van groep 8 van CBS De Akker in Gramsbergen hebben diverse ontwerpen gemaakt voor de inrichting van de oevers van het winterbed Vecht Gramsbergen. In hun ontwerpen hebben zij rekening gehouden met de wensen van hun buren, bewoners van ’t Welgelegen in Gramsbergen en kinderen uit andere schoolklassen. In het plan is ruimte voor behoud van landbouw, wandelen, fietsen en varen.

Lees meer6 juni 2019
Schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd geopend

Op woensdag 6 juni zijn de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd na renovatie met een officieel tintje weer geopend voor de recreatievaart. Dit gebeurde door het schutten van een boot door Henk Oegema, dagelijks bestuurslid van het waterschap en Karst Beens, directeur Tebezo uit Genemuiden.

Lees meer24 mei 2019

Leerlingen in het Vechtdal zijn adviseurs van de toekomst

Maandenlang kropen leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het Vechtdal in de huid van een adviesbureau. Ruim 100 jongeren gingen aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Op 24 mei 2019 adviseerden zij de partners van het programma Ruimte voor de Vecht over diverse watervraagstukken. Tijdens de finale kwam het adviesbureau Vecht4Space van Vechtdal College Ommen als winnaar uit de bus. Met een origineel onderwijsprogramma over de Vecht won Vecht4Space van het Vechtdalcollege dit jaar de Overijsselse Water League.

Lees meer26 maart 2019

Wandeltocht Gramsberger Torentocht op 30 maart 2019

Op 30 maart 2019 is de Gramsberger Torentocht, een wandelevenement met verschillende afstanden (van 10 tot 40 km). Het waterschap Vechtstromen stelt de nevengeul, stroomopwaarts bij de stuw De Haandrik, bootjes beschikbaar en zetten daarmee wandelaars over naar de andere kant van de Vecht voor het vervolg van de route. Er varen meerdere boten, ook van andere organisaties en particulieren.

Lees meer21 januari 2019

Verwijdering stenen Vechtoever bij landgoederen Rechteren en Vilsteren verloopt voorspoedig

Over een aantal weken heeft het waterschap de klus geklaard: de verwijdering van stenen langs delen van de zuidelijke Vechtoever. Het gaat om een lengte van circa 2 km bij landgoed Rechteren en 1 km bij landgoed Vilsteren. De werkzaamheden zijn op 7 januari van start gegaan.

Lees meer13 november 2018

Dijkleger inspecteert dijken langs de Vecht op schade

Precies twintig jaar geleden stond het waterpeil in de Vecht alarmerend hoog. De dijken waren verzadigd met water en er werd zelfs overwogen een dijk door te steken. Hoewel het toen vanzelf goed is gekomen, heeft waterschap Vechtstromen een dijkleger dat de dijken inspecteert. Afgelopen zaterdag oefende het dijkleger door een deel van de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal te controleren alsof het hoogwater is.

Lees meer11 oktober 2018

Start Swimway Vecht

Op donderdag 27 september is tijdens het grensoverschrijdende Vechtsymposium ‘de Vecht verandert’ in Hardenberg officieel het project Swimway Vecht gestart. Diverse Nederlandse en Duitse partners ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Het is een deelproject van de actie vismigratie in grote wateren/rivieren van de betrokken waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Vechtstromen (WVS) en maakt weer onderdeel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Lees meer27 september 2018

Partners tekenen nieuwe overeenkomst tijdens geslaagde Vechtdaldag

Wegens succes verlengd, dat is het motto van het programma Ruimte voor de Vecht de komende vier jaar. Dertien bestuurders ondertekenden daarvoor donderdag 27 september de nieuwe overeenkomst in een bomvol theater De Voorveghter in Hardenberg. De ondertekening betekent een voortzetting van de samenwerking in projecten die de Vecht waterveiliger, natuurlijker en aantrekkelijker maken. Wel zetten alle (13) partners zich vanaf nu gelijkwaardig in voor het Vechtdal, waarbij de provincie Overijssel niet langer het programma Ruimte voor de Vecht regisseert en financiert.

Lees meer