MEER INFORMATIE

Ruimte voor de Vecht werkt al meer dan 10 jaar aan het behouden en versterken van ons landschap en de sociaaleconomische doorontwikkeling van het Vechtdal. Sinds 2019 werken de dertien partners samen in een netwerkorganisatie. De belangrijkste bronbestanden voor onze toekomstvisie maken we graag inzichtelijk voor u. Ook hebben we de relevante ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan ons gebiedsproces voor u op een rij gezet.

Binnenkort op onze website! Ontwikkeling visie en beleid:
We zijn momenteel aan de slag om ons Masterplan Vechtdal 2050 te actualiseren. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke belangenorganisaties. Uiteraard vindt u deze informatie binnenkort terug op onze website!

Beleid provinciaal programma Ruimte voor de Vecht:
Samenwerkingsovereenkomst 2018
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 (2015)
Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 (2010)
Beeldmanifest 2050 (2009)
Masterplan Ruimte voor de Vecht (2009)

Klimaat, waterveiligheid en energie:
Klimaatakkoord
Energieakkoord
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
Deltaplan waterveiligheid
Energie uit oppervlaktewater
Energieatlas
Nieuwe energie Overijssel
Duurzame scholen

Natuur en biodiversiteit
Deltaplan biodiversiteit
Pamflet Rijp en Groen Overijssel
Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge
Natuur voor elkaar
Beschermen en beheren planten en dieren
Samen werken aan het landschap

Verduurzaming van de landbouw:
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Vruchtbare kringloop OverijsselOnze visie     Onze opgaven     Onze partners     Terug naar Ruimte voor de Vecht