EDUCATIE

De partners van Ruimte voor de Vecht willen graag de jongeren uit het Vechtdal betrekken. Zij richten zich hierbij op scholieren van:
het voortgezet onderwijs (leeftijd 12 - 18 jaar): Adviseurs van de Toekomst
het basisonderwijs (leeftijd 8 - 12 jaar): Beleef je omgeving


Adviseurs van de Toekomst
Bij Adviseurs van de Toekomst vormen leerlingen van het voortgezet onderwijs een adviesbureau dat aan de slag gaat met een serieuze opdracht bij een echte opdrachtgever. Deze opdrachtgever is één van de partners van het programma Ruimte voor de Vecht of andere organisaties uit het Vechtdal. Zo hebben de afgelopen zeven jaar zo’n 100 klassen advies uitgebracht over vraagstukken als een ontwerp van een dijk die meer functies heeft dan alleen water tegenhouden, een toepassing om energie te halen uit de waterkracht van de rivier of een toekomstbeeld van de Vecht over 50 jaar.

Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst het bedrijfsleven en de maatschappij met het onderwijs.

In 2018 heeft het Vechtdal College uit Ommen de Overijsselse Water League gewonnen. Als Vecht4Space adviseerden zij Natuuractiviteitencentrum De Koppel over hoe zij het prachtige buitenterrein aan de Vecht beter in kunnen zetten in hun educatieprogramma.

De adviezen in de vorm van concepten, ontwerpen of zelfs uitgewerkte maquettes, blijken ieder jaar heel nuttig. De jongeren hebben een andere kijk op de Vecht en die willen wij koesteren. Ook de adviezen die niet als winnaar uit de bus komen, hebben mogelijk toch kans dat zij in de praktijk verder worden opgepakt en uitgewerkt.

Lees meer over Adviseurs van de Toekomst in deze flyer.Beleef je omgeving
In het educatieve scholenprogramma ‘Ruimte voor de Vecht, beleef je omgeving’ staat leren over je directe omgeving centraal. De leerlingen leren over cultuur, historie, natuur, landbouw, landschap, recreatie en water in hun eigen omgeving. Dat doen ze in de klas met opdrachtkaarten en tijdens een fietsspeurtocht.

Voor de groepen 7 en 8 zijn 15 verschillende opdrachtkaarten ontwikkeld met zeven verschillende thema’s. Op de voorkant van de opdrachtkaart staat een inleidend verhaal en op de achterzijde staan de opdrachten beschreven.  De leerlingen werken in duo’s en de opdrachtkaarten zijn zo gemaakt dat leerlingen zelfstandig kunnen werken, zonder hulp van de leerkracht.

Naast de opdrachtkaarten is een vaartocht ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Tijdens de vaartocht beleven de leerlingen de Vecht en het Vechtdal. Dat doen ze aan de hand van een overzichtskaart en een opdrachtenboekje.

Het scholenprogramma ‘Ruimte voor de Vecht, beleef je omgeving’ is in 2010 ontworpen in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht. De laatste jaren is echter veel veranderd in het gebied. Begin 2019 is het scholenprogramma in opdracht van Ruimte voor de Vecht samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel geactualiseerd.

Beleef je omgeving is hier digitaal beschikbaar:
• Opdrachtkaarten en materialen voor de vaartocht: klik hier