27 september 2019
Waterschappen ondertekenen overeenkomst voor de Overijsselse Vecht
Van bron tot delta: water houdt zich niet aan grenzen


Tijdens de Vechtdaldag ondertekenden Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen en Breun Breunissen van waterschap Drents Overijsselse Delta de samenwerkingsovereenkomst voor de Vecht. Samen willen ze grensoverschrijdende projecten realiseren, die zorgen dat het Vechtdal goed voorsorteert op de effecten van de klimaatverandering, maar dat ook wordt gewerkt aan de kwaliteit van het water en de oevers om de doelen voor de Kaderichtlijn Water (KRW) te behalen.