Creëren van een sociaaleconomische impuls

In het Vechtdal willen we de beleefbaarheid van het landschap vergroten, zodat inwoners en toeristen meer in contact komen met de natuur en de omgeving. Dit draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners en geeft een impuls aan het recreatieve product. Het vergroten van de beleefbaarheid is in het Vechtdal altijd in balans zijn met de kwaliteiten van het landschap.

Bereikbaarheid is cruciaal voor welvaart en welzijn. In het Vechtdal vinden we de verbinding tussen stad en land essentieel. Er is toenemende vraag naar ruimte om te wonen, werken en leven. Als we dat in harmonie met de omgeving, natuur en ecologie willen doen, moeten we werken aan slimme oplossingen die zorgen voor een snelle en efficiënte doorstroom van het woonwerkverkeer. Multifunctioneel ruimtegebruik is daarbij noodzakelijk.

Op de middellange termijn heeft Ruimte voor de Vecht de volgende doelen gesteld voor duurzaam gastheerschap en een aantrekkelijke leefomgeving:
• Een vitalere vrijetijdseconomie die bijdraagt aan welvaart (werkgelegenheid, bestedingen) en welzijn (voorzieningen, infrastructuur, draagvlak/ ambassadeurschap).
• Vrijetijdseconomie meer geïntegreerd met andere sectoren en andere programmadoelen

Terug naar onze opgaven