7 augustus 2020

Contouren van de nieuwe Vechtmeander zijn al goed zichtbaar

In maart 2020 is waterschap Vechtstromen gestart met project Karshoek-Stegeren. Door het mooie weer van de afgelopen periode kon er veel graafwerk verricht worden. De contouren van de nieuwe Vechtmeander zijn al goed zichtbaar.Delen van het zomer- en winterbed van de Vecht worden opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

Lees meer op https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/karshoek-stegeren/updates/karshoek-stegeren/contouren-nieuwe/