RUIMTE VOOR DE VECHT
De rivier de Vecht ontspringt over de grens in Darfeld en stroomt Nederland binnen bij Gramsbergen. Vervolgens meandert de Overijsselse Vecht via Ommen en Dalfsen naar Zwolle, waar de rivier uitmondt in een verstedelijkte delta.Al van oudsher was de Vecht een belangrijke ‘levensader’ die de aanliggende dorpen en steden verbindt. Een prachtig rivierenlandschap waar natuur, landgoederen en landbouwgronden elkaar afwisselen, met op de flanken van de rivier de dorpen en steden waar we wonen, werken en recreëren. Een uniek stukje Nederland en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Mede dankzij de verbindende kracht van de Vecht, biedt het Vechtdal veel kansen om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven van de komende jaren, zoals klimaat en energie, natuur en biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw.

De verbindende kracht van het Vechtdal
De Vecht zorgde voor vruchtbare gronden en bleek zeer geschikt voor de handel. Mede door de welvaart en het welzijn, zijn bewoners generatie op generatie in het Vechtdal blijven wonen en werken. Hierdoor is een groot gevoel van noaberschap ontstaan. De bewoners voelen zich enorm verbonden met de streek. De mensen zorgen voor elkaar, maar ook voor hun omgeving.

Uniek landschap
De unieke stroomdalgraslanden, bossen, weilanden, boerderijen en landhuizen maakt het Vechtdal buitengewoon. Een landschap waar de ‘Vechtdallers’ trots op zijn en nog altijd een belangrijke bron voor inkomsten is. Voor de landbouw, maar vooral ook in de toeristische sector.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de nieuwsbrief nieuwsbrief@ruimtevoordevecht.nlOnze visie


Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

Lees verderOnze opgaven


We zetten ons in voor Klimaat & Energie, Natuur & Biodiversiteit, Verduurzaming van de landbouw en Duurzaam gastheerschap.

Lees verderOnze partners


Dertien partners versterken al meer dan 10 jaar de verbondenheid van ondernemers en bewoners in het Vechtdal.

Lees verderMeer informatie


De belangrijkste bronbestanden voor onze toekomstvisie maken we graag inzichtelijk voor u.

Lees verder